header
animation
Start >> Rada Rodziców
Rada Rodziców
Rada Rodziców:

pan  Kamil  KSIĄŻEK- przewodniczący
- zastępca
- sekretarz
pani - skarbnik


Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat na Radę Rodziców:

ING BANK SLĄSKI O/SOSNOWIEC

56 1050 1360 1000 0023 2313 6362

W tytule wpłaty prosimy o podanie nazwiska i imienia ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.