header
animation
Start >> Logopeda szkolny
Logopeda szkolny

W naszej szkole odbywają się zajęcia dla dzieci z wadami wymowy pod opieką logopedy (mgr Ilona Lipka). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i przebiegają w bardzo miłej i serdecznej atrmosferze.
Dzięki zajęciom logopedycznym w szkole rodzice nie muszą dojeżdżać z dzieckiem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a ponadto dziecko jest stymulowane raz na tydzień, a nie raz na miesiąc.
W zajęciach logopedycznych uczestniczą dzieci, które mają problem z wymawianiem głoski lub głosek, albo też czują tremę przed wystąpieniami publicznymi i np. "zacinają się".
Czas terapii dziecka zależy od:

  • nasilenia problemu z wymową,
  • rodzaju wady wymowy,
  • intensywności ćwiczeń, które dziecko wykonuje pod opieką rodziców,
  • regularności spotkań z logopedą i wynosi od 5 miesięcy do kilku (nawet 3) lat.

Według badań i obserwacji liczba dzieci wymagających pomocy logopedycznej stale wzrasta, wśród siedmiolatków ok. 25% do 50% populacji powinno korzystać z zajęć logopedycznych.
Ćwiczenia logopedyczne, które prowadzą do wyleczenia dziecka z wady wymowy pozwalają mu żyć pełniej i bezpieczniej oraz lepiej czuć się w grupie rówieśniczej i zyskać w niej akceptację.