header
animation
Start >> Grono pedagogiczne
Grono pedagogiczne
Imię i NazwiskoFunkcja/zajęciaPrzedmiot/sala
Iwona Misiek - nauczyciel dyplomowany dyrektor szkoły edukacja wczesnoszkolna
Sławomira Jarno - nauczyciel dyplomowany wicedyrektor szkoły edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
Katarzyna Noszczyk -nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 3a edukacja wczesnoszkolna, sala 30
Anna Ślęzak - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 3b edukacja wczesnoszkolna, sala 29
Jadwiga Marzec-Ostrowska - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 1b edukacja wczesnoszkolna, sala 31
Beata Rośkowicz - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 1a edukacja wczesnoszkolna, sala 31
Magdalena Dec-Trocka - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 2b edukacja wczesnoszkolna, sala 30
Barbara Jurczyk - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 2a
edukacja wczesnoszkolna,sala 29
Izabela Boyko- nauczyciel kontraktowy wychowawca kl. 6a język angielski
Katarzyna Adamek - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 6b informatyka, technika, WDŻ
Piotr Kozak - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 7a język angielski
Elżbieta Gdesz - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 8a matematyka, fizyka
Maria Kwaśniewska - nauczyciel mianowany wychowawca kl. 8b
biologia, chemia
Łukasz Jamrocha - nauczyciel mianowany wychowawca kl. 8c wychowanie fizyczne, EDB
Agata Nowakowska - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 4b język polski
Małgorzata Markiewicz - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 4a matematyka
Agata Wasyliszyn-Sztaba - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 5a język polski
Gabriela Kamionka - nauczyciel kontraktowy wychowawca kl. 5b język polski, język rosyjski
Radosław Sobala  - nauczyciel dyplomowany historia, WOS
Małgorzata Marszałek-Hałasa - nauczyciel dyplomowany
geografia
Anna Szweda- nauczyciel kontraktowy
język angielski
Beata Porada - nauczyciel dyplomowany
plastyka
Jagoda Nycz - nauczyciel kontraktowy świetlica szkolna
Michał Wiśniewski - nauczyciel kontraktowy muzyka
Anna Michalska bibliotekarz
Tomasz Korepta - nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
Tomasz Cioch - nauczyciel dyplomowany
religia
Małgorzata Tyszkowska- nauczyciel dyplomowany pedagog szkolny
Magdalena Wierzbicka - nauczyciel kontraktowy psycholog szkolny
Ilona Lipka - nauczyciel dyplomowany logopeda
Agata Mazurek - nauczyciel kontraktowy świetlica szkolna
Justyna Dudek - nauczyciel kontraktowy nauczyciel wspomagający
Beata Wilczak - nauczyciel mianowany
religia
Gabriela Kończak - nauczyciel dyplomowany doradztwo zawodowe
Angelika Łydka - nauczyciel początkujący