header
animation
Start >> Zajęcia pozalekcyjne >> Harmonogram zajęć - rok szkolny 2017/18
Harmonogram zajęć - rok szkolny 2017/18
PONIEDZIAŁEK
nazwa zajęć klasa godz. lekcyjna nauczyciel
Zajęcia wyrównawcze – kl 3a
3a 6 Beata Rośkowicz
Zajęcia wyrównawcze – kl 3b
3b 6 Jolanta Kasprzyk
Zajęcia matematyczne dla uczniów
z problemami w nauce

7 Dorota Pawlikowska
Zajęcia przyrodnicze

7 Iwona Kolasa
Zajęcia taneczne – kl 2-3
2- 3 7 Jadwiga Marzec
Zajęcia taneczne – kl 4-8
4 - 8 8 Jadwiga Marzec
Zajęcia z fizyki ( co 2 tygodnie)
7 8 Elżbieta Gdesz
Koło teatralne
5 -7 8 -9 Krystyna Bator-Ślęzak
Tomasz Cioch
Kółko języka rosyjskiego 7 7 Dorota Daszkiewicz
WTOREK
nazwa zajęć klasa godz. lekcyjna nauczyciel
Kółko muzyczne
2 -3 6 Beata Rośkowicz
Anna Ślęzak
Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl 4c-5
4-5 6 Małgorzata Markiewicz
Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl 4ab-5
4-5 7 Małgorzata Markiewicz
Zajęcia sportowe SKS
4-7 7 Łukasz Jamrocha
Zajęcia komputerowe
4 -7 8 Katarzyna Adamek
Zajęcia z biologii – kl 7ab
7 9 Ewa Bramora
ŚRODA
nazwa zajęć klasa godz. lekcyjna nauczyciel
Zajęcia wyrównawcze kl 1a
1a 5 Anna Ślęzak
Trening ortograficzny- zajęcia wspierające dla uczniów kl 4
4abc 5 Anna Ostojska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 3
3abc 6 Anna Ostojska
Zajęcia z j. angielskiego dla klas 4
4abc 6 Kamila Przeniosło
Kółko komputerowe 3abc 6 Jolanta Kasprzyk
Kółko plastyczne dla klas 2-3
2-3 6,7 Beata Rośkowicz
Klub kulinarny kl 3-4 zamiennie z Pracownią Twórczego Działania kl 3-4
3-4 6,7 Barbara Jurczyk
Ewelina Brzezowska
Kółko dziennikarskie kl 6b
6b 7 Dorota Daszkiewicz
Zajęcia sportowe SKS 7 Łukasz Jamrocha
CZWARTEK
nazwa zajęć klasa godz. lekcyjna nauczyciel
Schola dzieci kl 3ac
3ac 5 ks. Piotr Kocot
Zajęcia wyrównujące szanse – język angielski

6 Piotr Kozak
Zajęcia wyrównawcze dla klas 4a i 5a – j. polski

6 Agata Wasyliszyn-Sztaba
Zajęcia z j. polskiego kl 6a dziewczyny

6 Dorota Daszkiewicz
Zajęcia historyczne dla uczniów mających problemy w nauce

6 Radosław Sobala
Zajęcia z j. polskiego kl 6a chłopcy

7 Dorota Daszkiewicz
Trening ortograficzny dla klas 6 - dziewczyny
6 7 Anna Ostojska
Zajęcia polonistyczno-historyczne kl 4-7 4-7 7 A. Wasyliszyn-Sztaba
R. Sobala
Potyczki z językiem polskim - zajęcia zwiększające szanse uczniów kl 7 7 8 A. Wasyliszyn -Sztaba
Zajęcia z j. polskiego kl 4b, 5b 4-5 8 A. Nowakowska
Kółko Rummikub dla chętnych 4-7 8 M. Markiewicz
Zajęcia komputerowe 4-7 8 K. Adamek
Koło teatralne 6-7 8,9 K. Bator -Ślęzak
T. Cioch
PIĄTEK
nazwa zajęć klasa godz. lekcyjna nauczyciel
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 5ab 1 Anna Ostojska
Zajęcia wyrównawcze - j. angielski 4-7 7 Piotr Kozak
Wieczór filmowy dla klas 7(cyklicznie raz w miesiącu) 7 około 18.00 Tomasz Cioch