header
animation
Start >> Zajęcia pozalekcyjne >> Program Pierwszak
Program Pierwszak

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji  największego  programu edukacyjnego w Polsce   Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.

Projekt współfinansowany jest przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera umożliwi dzieciom pod kierunkiem nauczyciela działania we wszystkich dziedzinach aktywności, między innymi:

językowej (język ojczysty i obcy),
matematyczno - przyrodniczej,
artystycznej i ruchowej,
komunikacyjno - informacyjnej,
społecznej (intra i interpersonalnej).

Projekt realizowany jest w czasie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Uczestnicy mają do dyspozycji bogato wyposażone kąciki zainteresowań,  które zostały sfinansowane przez EFS.

W styczniu 2010 realizację zakończyła klasa 2a, od lutego  w programie brała udział klasa 1a, od września  projekt przjęli do realizacji uczniowie  klasy 1b. Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu znajduje się w zakładce galeria.

 

Więcej informacji o założeniach projektu na stronie www.pierwszaki.eu