header
animation
Start >> Świetlica >> Witamy w świetlicy szkolnej
Witamy w świetlicy szkolnej
Świetlica

WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK 7.00-16.00

WTOREK 7.00-16.00

ŚRODA 7.00-16.00

CZWARTEK 7.00-16.00

PIĄTEK 7.00-16.00

 

NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

mgr Małgorzata Tyszkowska

mgr Jagoda Nycz

 

Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. W świetlicy przebywają również uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię oraz dzieci oczekujące na zajęcia pozalekcyjne.

Do głównych zadań świetlicy należy:
  1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej.
  2. Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji uczniów.
  3. Służenie pomocą w nauce w porozumieniu z rodzicami   i nauczycielami uczniów.
  4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów .
  5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  6. Stwarzanie warunków do współuczestniczenia w kulturze poprzez organizowanie kulturalnej rozrywki.

W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, ruchowe, sportowe,  umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.