header
animation
Sejmik

9 marca 2017 roku w naszej szkole, jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował obrady Sejmiku Uczniowskiego. Spotkanie było poświęcone bardzo ważnemu tematowi jakim są PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA. Oprócz przedstawicieli klas III -VI w obradach uczestniczył również  Dyrektor Szkoły, p. Iwona Misiek, pedagog szkolny, p. Anna Ostojska oraz opiekun samorządu p. Kamila Przeniosło. Klasy IV-VI przyszły na spotkanie ze swoimi przemyśleniami, gdyż temat praw i obowiązków został wcześniej omówiony  podczas zajęć z wychowawcą. Jako podsumowanie tych zajęć, klasy przygotowały i zaprezentowały plakaty.


Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia. Sejmik