header
animation
Start >> Samorząd uczniowski >> Działania Samorządu Uczniowskiego 2015/2016 >> Konkursu na "BOKS ROKU 2015/2016"
Konkursu na "BOKS ROKU 2015/2016"

Regulamin konkursu na "BOKS ROKU 2015/2016"

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VI.

2. Konkurs trwa od listopada 2015 roku do końca kwietnia 2016 roku.

3. Celem konkursu jest wyłonienie klasy, która  najlepiej potrafi utrzymać w czystości swój boks w szatni.

4. Ocena stanu boksu będzie dokonywana dwa razy w miesiącu, bez podania dokładnej daty lub godziny.

5. Oceny boksów dokonuje jeden z opiekunów Samorządu Uczniowskiego, przynajmniej dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz inny pracownik szkoły.

6.  Oceny boksów dokonuje się za pomocą punktacji od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najsłabiej, a 5- najlepiej.

7. Podczas oceny brane będzie pod uwagę w szczególności:

- czy ubrania wiszą na wieszakach

- czy buty wyjściowe są ułożone w równym rzędzie pod ławeczką w boksie ( jeśli ocena boksów odbywa się podczas lekcji)

- czy buty zmienne schowane są do worków, a worki wiszą na wieszakach ( jeśli ocena boksów odbywa się przed lub po lekcjach)

- czy dodatki typu czapki, szaliki itp. znajdują się w rękawach okryć lub są ułożone starannie na górnej półce w boksie

Ważne jest ogólne wrażenie staranności i schludności zachowane w boksie.

8. Tabela przedstawiająca aktualne wyniki będzie wywieszona na tablicy Samorządu Uczniowskiego na I piętrze.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2016 roku.

10. W przypadku miejsc  ex aequo konkurs zostanie przedłużony dla tych klas o jeden miesiąc.

11. Nagroda rzeczowa będzie przyznana tylko jednej, najlepszej klasie spośród klas I-III oraz IV-VI.

12. W przypadku nieuczciwych zachowań mających na celu obniżenie oceny boksu innej klasy Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o dyskwalifikacji klasy, której uczeń nie przestrzega zasad fair play lub wyłączeniu go z wyjścia klasowego.

13. Do uzyskania nagrody rzeczowej konieczne jest zdobycie przez klasę przynajmniej 50 punktów łącznie.

14. Nagrodą będzie 10 zł na każdego ucznia ze zwycięskiej klasy, które będą przeznaczone na wyjście klasowe ( np. do kina, na lody itp.).


organizator konkursu:

Samorząd Uczniowski z opiekunami