header
animation
Sejmik uczniowski

23 stycznia Samorząd Uczniowski, wraz z opiekunem p. Kamilą Przeniosło zorganizował obrady Sejmiku Uczniowskiego pod hasłem " Agresja STOP- można inaczej". W obradach uczestniczyła również Dyrektor Szkoły, pani Iwona Misiek oraz pedagog szkolny, pani Anna Ostojska. Na podstawie wcześniejszych rozmów z koleżankami i kolegami z klas, wniosków, doświadczeń i obserwacji, reprezentanci klas III-VI zastanawiali się nad odpowiedziami na poniższe pytania:

 • Dlaczego uczniowie w naszej szkole zachowują się agresywnie?
 • Czy uczniowie naszej szkoły potrafią w sposób pokojowy, bez zachowań agresywnych, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami?
 • Jakie to sposoby?

Po przeanalizowaniu przyczyn zachowań agresywnych padły różne propozycje pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Uczniowie podali następujące przykłady:

 • rozmowa
 • przeprosiny
 • przyznanie się do winy,
 • naśladowanie pozytywnych zachowań , akceptowanie ich, przyznawanie osobom pozytywnie zachowującym się  pozycje lidera w grupie,
 • brak akceptacji dla zachowań agresywnych
 • wspólne spędzanie czasu zamiast kłótni
 • ignorowanie zaczepek
 • wsparcie ze strony grupy

Na zakończenie sejmiku ustalono, iż uczniowie w klasach na godzinach wychowawczych również postarają się odpowiedzieć na omawiane pytania. Następnie wychowawcy zaprezentują im listę propozycji podanych podczas obrad, a uczniowie wskażą jakie odpowiedzi dla nich są najważniejsze.