header
animation
Sejmik uczniowski

 

"Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.."-Któż nie zna tych  pierwszych wersów fraszki Jana Kochanowskiego? Mimo, iż pisana kilka stuleci temu, nadal każde dziecko rozumie jej przekaz. Samorząd Uczniowski również chciał przypomnieć, jak ważna jest troska o zdrowie  i dlatego 7 kwietnia 2014 roku zorganizował Sejmik Uczniowski pod hasłem " Zdrowy Uczeń".  W Sejmiku tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele z klas III- VI, a poprowadziły go: opiekun Samorządu p. Kamila Ruta i pedagog szkolny p. Anna Ostojska.

Podczas obrad uczniowie dyskutowali nad znaczeniem przysłowia "W zdrowym ciele, zdrowy duch", zastanawiali się, jakie elementy składają się na zdrowie człowieka, oraz próbowali ułożyć  definicję tegoż słowa. Następnie sprawdziliśmy czy nasze rozumienie tego pojęcia pokrywa się definicją Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że „Zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania.”

Okazało się, iż byliśmy bardzo blisko fachowej terminologii.  W drugiej części, zebrani  głowili się, jak najlepiej możemy dbać o zdrowie własne i swoich najbliższych. I tutaj uczniowie mogli popisać się swoją wiedzą i pomysłowością.  Na koniec spotkania,  każdy zespół klasowy wylosował jeden z 4 tematów, który potem należało zilustrować z resztą klasy podczas godziny wychowawczej. Dostępne tematy to :

  • Pierwsze śniadanie najważniejszym posiłkiem dnia
  • Pięć porcji zdrowia każdego dnia
  • Produkty, których lepiej unikać
  • Spędzamy wolny czas aktywnie

 

Plakaty o zdrowiu już zdobią nasze korytarze. Ich fotografie można również zobaczyć w naszej internetowej galerii zdjęć.