REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2020/2021 Drukuj
Aktualności


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO na rok szkolny 2021/2022
UWAGA !!
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
adres, na który należy się zalogować w celu dokonania zapisu dziecka do szkoły:
https://sp-sosnowiec.nabory.pl

data harmonogram działań
do 01.03.2021 WPROWADZANIE OFERT PRZEZ PLACÓWKI
od 01.03.2021 do 19.03.2021 OTWARCIE SYSTEMU - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD RODZICÓW KANDYDATÓW
od 19.03.2021 do 22.03.2021 WERYFIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW ORAZ ZGŁOSZEŃ
od 22.03.2021 do 26.03.2021 OBLICZENIA REKRUTACJI
od 26.03.2021 godz. 10.00
do 26.03.2021
godz. 12.00
DRUKOWANIE PRZEZ DYREKTORÓW LIST ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
od 26.03.2021
godz. 16.00
do 31.03.2021
POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA WOLI UCZĘSZCZANIA
od 31.30.2021
godz. 15.00
do 01.04.2021 godz. 12.00
DRUKOWANIE PRZEZ DYREKTORÓW LIST PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH
od 01.04.2021 godz. 12.00 
do 18.06.2021
godz. 07.00
OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH
I NIEPRZYJĘTYCH
18.06.2021 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA