header
animation

Nasza szkoła da się lubić - uczymy już 100 lat !!!

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH PDF Drukuj
Aktualności

Szanowni Państwo!

 

Zapraszamy do pobrania i lektury bezpłatnego poradnika dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?” autorstwa eksperta firmy VULCAN. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajdą w niej Państwo m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

 
NABÓR DO SZKÓŁ ŚREDNICH PDF Drukuj
Aktualności

Nabór elektroniczny - informacje dla uczniów klas ósmych.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP –zakładanie konta w systemie. Złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru (od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.) (termin uzupełniający od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.)

-     Kandydat do szkoły ponadpodstawowej (czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły branżowej I stopnia/  zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący sposób: korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu slaskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół.

- Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (od 27 - 31 maja 2019 r.) (termin uzupełniający od 31 lipca do 2 sierpnia 2019 r.).

- Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (od 23 - 24 maja 2019 r.) (termin uzupełniający 1 sierpnia 2019 r.).

- Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. Przeprowadzanie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne) (23 -24 maja 2019 r.) (termin uzupełniający 31 lipca 2019 r.)

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
 • wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie

W przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik :

a) sprawdzian uzdolnień kierunkowych: 3-5 czerwca 2019 r.(termin uzup. 5 sierpnia 2019 r.).

b) prób sprawności fizycznej: 5 czerwca 2019 r., (termin uzup. 5 sierpnia 2019 r.).

c) sprawdzian kompetencji językowych, predyspozycji językowych: 5 czerwca 2019 r.(ter. uzup. 5 sierpnia)

 

II ETAP- wprowadzanie danych o ocenach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu po ósmej klasie - niezwłocznie po ich uzyskaniu.

III ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty (kopie lub oryginały):

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty.

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

16 lipca 2019 r. (termin uzupełniający 21 sierpnia 2019 r.)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych!

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie
na badania lekarskie
16 - 18 lipca 2019 r. (termin uzupełniający 21-23 sierpnia 2019 r.)

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 16 - 24 lipca 2019r.  (termin uzupełniający od 21 – 29  lipca 2019 r.)

Rodzic kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, także zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

VI ETAP 25 lipca 2019 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych
i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach !!!!
(termin uzupełniający 30 sierpnia 2019 r.)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Godło

godlo

Motto

„Celem wszystkich szkół jest (...) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz.”

Dzwonki

LekcjaGodzina
1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.50 - 12.35
6 12.55 - 13.40
7 13.50 - 14.35
8 14.40 - 15.25
9 15.30 - 16.15

BIP

Reklama

Projekty

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Czas

Sosnowiec