header
animation
Start >> Grono pedagogiczne
Grono pedagogiczne
Imię i NazwiskoFunkcja/zajęciaPrzedmiot/sala
Iwona Misiek - nauczyciel dyplomowany dyrektor szkoły edukacja wczesnoszkolna
Sławomira Jarno - nauczyciel dyplomowany wicedyrektor szkoły edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Noszczyk -nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 1a edukacja wczesnoszkolna, sala 30
Anna Ślęzak - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 1b edukacja wczesnoszkolna, sala 29
Jadwiga Marzec-Ostrowska - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 2a edukacja wczesnoszkolna, sala 31, plastyka
Beata Rośkowicz - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 2b edukacja wczesnoszkolna, sala 31
Magdalena Dec-Trocka - nauczyciel mianowany wychowawca kl. 3a edukacja wczesnoszkolna, sala 30
Barbara Jurczyk - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 3b
edukacja wczesnoszkolna,sala 29
Izabela Boyko- nauczyciel mianowany wychowawca kl. 4a język angielski
Iwona Kolasa - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 4b przyroda, geografia
Piotr Kozak - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 5a język angielski
Elżbieta Gdesz - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 6a matematyka, fizyka
Maria Kwaśniewska - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 6b
biologia, chemia
Łukasz Jamrocha - nauczyciel kontraktowy wychowawca kl. 6c wychowanie fizyczne, edb
Katarzyna Adamek - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 7a informatyka, technika,wdż
Agata Nowakowska - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 7b język polski
Małgorzata Markiewicz - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 7c matematyka
Agata Wasyliszyn-Sztaba - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 8a język polski
Radosław Sobala - nauczyciel dyplomowany wychowawca kl. 8b historia, wos
Jolanta Kasprzyk - nauczyciel dyplomowany informatyka
Aleksandra Grabek - nauczyciel kontraktowy
język polski
Anna Szweda- nauczyciel stażysta
język angielski
Michał Wiśniewski
muzyka
Jagoda Nycz - nauczyciel kontraktowy świetlica szkolna
Krystyna Bator - Ślęzak - nauczyciel dyplomowany
muzyka, plastyka
Dorota Daszkiewicz - nauczyciel dyplomowany

język rosyjski, biblioteka
Tomasz Korepta - nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne
Tomasz Cioch - nauczyciel dyplomowany
religia
Małgorzata Tyszkowska- nauczyciel dyplomowany świetlica szkolna
Magdalena Til - nauczyciel kontraktowy psycholog szkolny
Ilona Lipka - nauczyciel dyplomowany logopeda
Anna Ostojska - nauczyciel dyplomowany pedagog szkolny
siostra Liberia - nauczyciel dyplomowany

religia
Gabriela Kończak - nauczyciel dyplomowany doradztwo zawodowe