header
animation
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III PDF Drukuj Email
Aktualności
Od 25 maja zodnie z rozporządzeniem MEN organizowane będą w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III. Informujemy jednocześnie, że wiodące w szkole jest nauczanie zdalne. Wychowawcy klas I-III kontynuują naukę na odległość realizując podstawę programową. Zajęcia  dla dzieci, których rodzice nie będą mogli zapewnić im opieki w czasie wykonywania obowiązków zawodowych będą organizowane zgodnie z wytycznymi GIS oraz opracowanymi procedurami sanitarnymi (do zapoznania się w zakładce Dla rodziców ).

Informujemy jednocześnie ,że ukazało się nowe ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2020 r.w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19