header
animation
Start >> Bezpieczeństwo >> Bezpieczeństwo nad wodą
Bezpieczeństwo nad wodą

Najbezpieczniejsze jest korzystanie z kąpielisk strzeżonych, natomiast w żadnym wypadku nie należy kąpać się w miejscach zabronionych.

Ponieważ prawie co druga dorosła osoba topiąca się była nietrzeźwa, dlatego policjanci apelują przede wszystkim o nie nadużywanie alkoholu podczas wypoczynku nad wodą oraz nie korzystanie z kąpieli po jego spożyciu. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości pływackich, skłania do brawury, zwiększa prawdopodobieństwo szoku termicznego, osłabia organizm - dlatego tak ważne jest nie wchodzenie do wody po alkoholu.

Policjanci zwracają też uwagę na konieczność stałego pilnowania dzieci i przypominania im zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. Tylko pod okiem dorosłych dzieci powinny korzystać z bezpiecznych zabawek wodnych.

Jeśli korzystamy ze sprzętu wodnego, to zawsze powinien on być sprawny a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać powinny być w specjalnych kamizelkach.

Policjanci przestrzegają też przed skakaniem na "główkę" do płytkiej wody o niezbadanym dnie - taki skok może zakończyć się urazem kręgosłupa i kalectwem.

W sezonie letnim:

  • 2005 - utopiły się 323 osoby
  • 2004 - utopiło się 231 osób
  • 2003 - utopiło się 300 osób

źródło: strona Komendy Głównej Policji »